Τι Είναι Φόβος Συμμετοχές

Tracing A City [Kaur Chimuk & Soumya Mukhopadhyay]

Το Tracing A City (TAC) είναι μια ανεξάρτητη επιμελητική πρωτοβουλία από μια ομάδα ατομικοτήτων όπου επιθυμούμε να έρθουμε σε επαφή με έρευνα για διαπολιτισμική δράση ούτως ώστε να καταλάβουμε τον πλουραλισμό στο καιρό της πραγματικότητας “μετά την αλήθεια”. Πέρα από την πολιτισμική αναπαραγωγή, εργαζόμαστε πάνω στην “ρευστή κατανόηση” για να δημιουργήσουμε ασφαλή χώρο για ποικίλα φύλα/χρώματα/ενδιαφέροντα. To South Asian Queer Pamphlet (Προηγούμενη προβολή – Malmo Art Hall, Σουησία (2019) είναι το τρέχον συνεργατικό πρότζεκτ μας από Soumya M. και Kaur C. όπου επιθυμούν να εκφράσουν την δυαδικότητα μεταξύ εππιτελεστικού φύλου και μη αναγνωρισμένων φόβων. Kaur, ασκεί queer performance ακτιβιστικά και επιμελεί. Soumya, ασκώντας οπτικές τέχνες ενδιαφέρεται για τα ιδώματα της περιθωριοποίησης, την καθημερινή τετριμένη ύπαρξη και την ιδέα του ‘queering’ του σώματος, του χώρου και του κειμένου μετά την αληθεια.

Facebook | Website