Τι Είναι Φόβος Συμμετοχές

Hakan Sorar

Γεννημένος το 1991, ο Hakan Sorar προέρχεται από διαφορετικό επιστημονικό πεδίο, αυτό της μηχανικής. Η επαφή του με την τέχνη της φωτογραφίας ξεκίνησε μέσα από σχετικά σεμινάρια και εργαστήρια. Ο Sorar επικεντρώνει τη θεματολογία τους στις πόλεις, τους ανθρώπους και τη μνήμη. Μέσα από το φωτογραφικό του έργο διερευνά τη σχέση μεταξύ ανθρώπου και χώρου, καθώς και την και τη διάσταση της ανθρώπινης ύπαρξης μέσα από τις λεπτομέρεις του ίδιου του σώματος. Σε αρκετά έργα του χρησιμοποιεί φωτογραφίες Pollaroid, ώστε η μορφή που αποτυπώνεται εκείνη τη δεδομένη στιγμή να παραμορφώνεται και να δημιουργείται μία νέα και διαφορετική πραγματικότητα, εντός της οποίας επαναπροσδιορίζεται η σχέση μεταξύ αντικειμενικότητας και υποκειμενικότητας. Επεμβαίνοντας στο περιεχόμενο του κάδρου με προσθήκη ή αφαίρεση, εγείρει συνεχώς νέα ερωτήματα γύρω από τη διάσταση του σώματος και του χώρου. Ο Sorar συνεχίζει τις έρευνες και τις σπουδές του στο Τμήμα Επικοινωνίας της Σχολής Τέχνης και Σχεδιασμού του Beykoz University της Κωνσταντινούπολης.

Instagram | Website