Τι Είναι Φόβος Συμμετοχές

KS Brewer

Η KS Brewer ενσωματώνει time-based technologies στα γλυπτά έργα και τις εγκαταστάσεις δημιουργεί, έτσι ώστε να μεταφράσει τις προσωπικές επιρροές και τις κοινωνικο-πολιτισμικές της αναφορές σχετικά με την εμπειρία και την εξέταση του τραύματος στην πολυαισθητηριακή παρουσίαση της έρευνάς της. Η KS συνδυάζει την μελέτη της πάνω στην ψυχολογία, την νευρολογία και την πολιτική με την ανάλυση τόσο των ιστορικών όσο και των σύγχρονων παρουσιάσεων της ‘γυναίκας,’ και χρησιμοποιεί διαδραστικά πολυμέσα για να προκαλέσει μια συναισθηματική, ενστικτώδη αντίδραση στους θεατές. Παλαιότερα έργα περιλαμβάνουν οπτικο-ακουστικές εγκαταστάσεις, αγάλματα animatronic, και live action ή stop motion βίντεο.

Instagram | Website

Baubo Σενάριο