Τι Είναι Φόβος Συμμετοχές

Ahmet Rüstem Ekici

Γεννημένος το 1983 στην Adana της Τουρκίας, ο Ahmet Rüstem Ekici αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Bilkent (Faculty of Fine Arts, Department of Interior Architecture and Environmental Design) το 2008. Έχει εργαστεί ως καλλιτεχνικός διευθυντής στην τηλεόραση, και η δουλειά του εντάσσεται στην κατηγορία της εννοιολογικής τέχνης. Χρησιμοποιεί τρισδιάστατα σχέδια, και site-specific εγκαταστάσεις και διδάσκει “Designing Space for the Camera” στο Πανεπιστήμιο MEF της Κωνσταντινούπολης. Πιο πρόσφατα, έχει λάβει μέρος στο Αmerican Arts Incubator Amplify, στο San Francisco (2019). Ο Ahmet Rustem χρησιμοποιεί τη φωτογραφία, την ψηφιακή ζωγραφική, το κολλάζ, τα κεραμικά και έτοιμα αντικείμενα που βρίσκει για να επέμβει στο ανθρώπινο σώμα και τους κοινωνικούς του κωδικούς, στα πλαίσια της έρευνάς του σχετικά με το φύλο, την ανάγκη του ανοίκειν και άλλα υπαρξιακά ερωτήματα. Στη δουλειά του επίσης χρησιμοποιεί την γλώσσα των αρχαίων μωσαικών για να διηγηθεί οπτικές ιστορίες.

Website